Trung tâm Tư vấn Xây dựng BuildBN thành lập ngày 10/07/2011 Hoạt động trên các lĩnh vực: Tư vấn thiết kế xây dựng, Thi công xây dựng, Phong thủy và Kinh doanh VLXD. Báo giá chi tiết các gói dịch vụ tư vấn tại đây!